Aan iedere riem van een zich zelf respecterende ambachtsman, ambtenaar of krijger prijkt wel een dolk: vaak voorzien van eretekens en teksten.

Dolken: Afrikaanse dolk 1, Afrikaanse dolk 2, Arabische dolk, Dolk 1, Hartsvanger, Jachtmes, Keltische dolk, Knoopbandmes, Kriss 1, Kriss 2, Kromdolk, Mes 1, Mes 2, Messen, Offermes, Ponjaard, Ritueel mes, Scramasax, Stilleto.
Elegast logo
Mes op de keel