Elegast logo

De hand is een heel kwetsbaar lichaamsdeel dat vaak het mikpunt van slagen van de tegenstander is, en moet daarom goed beschermd worden.

Handschoenen: Cyberhand, Klauw 1, Klauw 2, Klauwen, Kwade dictator, Monsterklauwen, Pantserhandschoenen, Pantservuist, Techno-arm.