Elegast Atelier

Kunstenaar voor de klas

Sander heeft zeer veel ervaring met het vormgeven en geven van lessenreeksen waarbij kinderen projectmatig hun fantasie leren vormgeven. Om enkele voorbeelden te geven van de projecten: een eigen pop-up-wereld bouwen, samen een planetarium bouwen, een dierentuin maken met zelfbedachte dieren, een orkest met nieuw bedachte instrumenten vormgeven.