Elegast Ontwerp

Visuals

In diverse stadia van een ontwerptraject kan een visual uitkomst bieden. Voor een klant kan een afbeelding van een te realiseren project heel snel veel duidelijk maken, waar tekst of plattegronden veel onduidelijk of oningevuld te laten.

Het uitwerken van de visual gebeurt in nauw overleg met de klant en andere ontwerpers en is meestal meteen een onderdeel van het ontwerpproces zelf.

Tot slot brengen visuals mensen bij elkaar die samen aan een project werken. Wat het einddoel is qua kleuren, vormen, materialen en thema’s zijn in oogopslag duidelijk.