Elegast Ontwerp

Illustratie

Elegast heeft een grote ervaring met het illustreren van allerlei zaken zoals covers van tijdschriften, artikelen, boekomslagen, CD’s en prentbriefkaarten. Dit gebeurt altijd in nauwgezet overleg met de opdrachtgever.

Vaak wordt er gewerkt vanuit de inhoud van artikelen en interviews, maar ook kan er een aanzet van een andere illustrator verder uitgewerkt worden.